Bazy danych

-A A +A

 

Polecamy skorzystać z systemu informacji o elektronicznych źródłach dostępnych za pośrednictwem Biblioteki UR:

 

Nazwa bazyDostępInfoDziedzinaTyp bazy
AGROWolny dostęp w Internecierolnictwo,
nauki przyrodnicze
bibliograficzna
AIP - American Institute of Physics

 fizyka

 pełnotekstowa
APS - American Physical Society

 fizyka

 pełnotekstowa
ARIANTA - naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne wielodziedzinowa abstraktowo-pełnotekstowa

ARTON Polska Literatura Humanistyczna

 nauki humanistyczne bibliograficzna
Baza Biogramów BJ

 wielodziedzinowa

 bio-bibliograficzna

Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej

 wielodziedzinowabibliograficzna
BazEkon

 ekonomia

 bibliograficzno-abstraktowa

BazEkon Cytowania

ekonomiabibliograficzna 
(baza cytowań)
BazHum nauki humanistyczne
i społeczne
 bibliograficzno-abstraktowa
BazTech

 nauki ścisłe i techniczne

 bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Bara

nauki humanistyczne

 bibliograficzna
Bibliografia Etnografii Polskiejnauki humanistyczne
i społeczne
bibliograficzna
Bibliografia Geografii Polskiej

nauki geograficzne

 bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Geologiczna Polski

nauki geologiczne

bibliograficzna
Bibliografia do Historii Europy Środkowo-Wschodniejnauki humanistyczne, historiabibliograficzna
Bibliografia Historii Polskiej

nauki humanistyczne, historia

bibliograficzna
Biblioteka Wirtualna Nauki. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

nauki przyrodnicze

pełnotekstowa

Cyfrowa Biblioteka Matematyki

matematykabibliograficzna, pełnotekstowa
EBSCO

wielodziedzinowa

abstraktowo-pełnotekstowa
Edukacja

edukacja, pedagogika, psychologia, nauki społeczne

bibliograficzna
Edukator

pedagogika, psychologia

bibliograficzna
EMIS Polska

ekonomia, finanse

 pełnotekstowa
Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników URwielodziedzinowabibliograficzna
Ibuk Libra

wielodziedzinowa

pełnotekstowa
Integram 2.0

przemysł spożywczy

pełnotekstowa
IOPscience

fizyka, informatyka, chemia

pełnotekstowa
iSybislaw

slawistyka, językoznawstwo

bibliograficzna
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskichwielodziedzinowa bibliograficzna
Lex

prawo, administracja

bibliograficzna, pełnotekstowa
Nature

biologia, chemia

 pełnotekstowa
NUKAT - katalog zbiorów polskich bibliotek naukowychwielodziedzinowa bibliograficzna
Oxford English Dictionary

 językoznawstwo

 
Pedagog

 edukacja, pedagogika, psychologia

 bibliograficzno-abstraktowa
Polska Akcja Humanitarna - Baza Publikacji i Recenzji

 nauki humanistyczne i społeczne

 bibliograficzna, pełnotekstowa
Polska Bibliografia Lekarska

medycyna, pielęgniarstwo

 bibliograficzno-abstraktowa
Polska Bibliografia Literacka

literatura

 bibliograficzna
Polska Bibliografia Prawnicza

prawo, administracja

 bibliograficzna
Polska Bibliografia Wojskowa

wojskowość

bibliograficzna
Problemy Niepełnosprawnych

socjologia, edukacja, pedagogika

 bibliograficzna
SAWIOS

nauki techniczne

bibliograficzno-abstraktowa 
Science

 wielodziedzinowa

pełnotekstowa
Science Direct
Science Direct - dostęp przez serwer ICM

wielodziedzinowa

pełnotekstowa
Scopus wielodziedzinowa abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
SIBROLrolnictwo, ochrona środowiska, nauki przyrodniczebibliogaficzno-abstraktowa
SIGŻ

gospodarka żywnościowa

bibliogaficzno-abstraktowa
SPORT (BG AWF Wrocław)

sport, wychowanie fizyczne

bibliograficzna
SPORT (BG AWF Poznań)

sport, wychowanie fizyczne

bibliograficzna
SPORT (BG AWF Kraków)

sport, wychowanie fizyczne

bibliograficzna
Springer
Springer - dostęp przez serwer ICM
wielodziedzinowapełnotekstowa
Web of Sciencewielodziedzinowaabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Wiley Online Library

wielodziedzinowa

pełnotekstowa

 

Legenda:

dostęp w komputerowej sieci uczelnianej i przez serwer proxy

wolny dostęp w internecie

dostęp testowy