wolny dostęp w Internecie

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocnicznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz z warszawskimi bibliotekami niektórych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej.

W obecnej postaci BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach historycznych oraz w niektórych periodykach z bardziej rozległego zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość czasopism jest opracowana retrospektywnie - od początku ich ukazywania się do numerów bieżących. Lista czasopism umieszczonych w bazie będzie ulegała stopniowemu poszerzeniu. Zawartość bazy jest poszerzana o dane dotyczące recenzji, komunikatów i innych drobniejszych tekstów opublikowanych w wybranych czasopismach.