Cennik obowiązujący w BUR od roku akademickiego 2022/2023

Według Zarządzenia Rektora UR nr 108/2022 z dnia 20.09.2022 r. pobierane są opłaty za niektóre usługi biblioteczne:

 

1. WYDANIE KARTY BIBLIOTECZNEJ

aktywacja elektronicznej legitymacji studenckiej URbezpłatnie
wydanie karty bibliotecznej
(dla emerytowanych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, słuchaczy UTW,
pracowników i studentów innych uczelni oraz innych użytkowników)
10 zł
duplikat karty10 zł

 

2. OPŁATA ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU WYPOŻYCZONEJ KSIĄŻKI 

za 1 wolumin za każdy dzień po wyznaczonym terminie zwrotu0,20 zł
za wysłanie pierwszego monitu w sprawie zwrotu wszystkich wypożyczonych książek4 zł
za wysłanie wezwania do zwrotu książek7 zł
za wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty7 zł

 

3. WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
Pobierane są opłaty za pokrycie części kosztów pocztowych oraz opłat obowiązkowych za krajowe i zagraniczne wypożyczenia międzybiblioteczne i sprowadzenie kopii.

Wypożyczenia międzybiblioteczne krajowe

zryczałtowana opłata pocztowa za przesyłkę pocztową17 zł
sprowadzenie kopii artykułu z czasopismawg rachunku wystawionego przez wysyłającego
zryczałtowana opłata pocztowa za sprowadzenie jednej szpuli mikrofilmu7 zł
sprowadzenie innych materiałów bibliotecznychwg rachunku wystawionego przez wysyłającego

Wypożyczenia międzybiblioteczne zagraniczne

sprowadzenie książki
z biblioteki zagranicznej
  • w ramach systemu IFLA Voucher System – wg liczby voucherów żądanych przez bibliotekę wysyłającą oraz zryczałtowana opłata za przesyłkę pocztową: 35 zł
  • z innej biblioteki zagranicznej – wg rachunku biblioteki wysyłającej oraz prowizja bankowa i zryczałtowana opłata za przesyłkę pocztową: 35 zł 
sprowadzenie kopii artykułu z biblioteki zagranicznej
  • w ramach systemu IFLA Voucher System – wg liczby voucherów żądanych przez bibliotekę wysyłającą oraz zryczałtowana opłata za przesyłkę pocztową: 35 zł
  • z innej biblioteki zagranicznej – wg rachunku biblioteki wysyłającej oraz prowizja bankowa i zryczałtowana opłata za przesyłkę pocztową: 35 zł

* Wartość 1 full vouchera i 1 half vouchera w przeliczeniu na złoty polski z uwzględnieniem opłat za przesyłkę vouchera do biblioteki zagranicznej ustala na podstawie bieżącego kursu walutowego Dyrektor Biblioteki UR.

 Opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne na zewnątrz

wysłanie książki do biblioteki zagranicznej1 full voucher

 

Opłaty (za pkt 1-3) uiszczane są na stanowisku "Karty biblioteczne" w Wypożyczalni.