Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego jest współtwórcą i uczestnikiem projektu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Celem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej jest:

  • utrwalenie w formie cyfrowej i udostępnianie w internecie cennych zbiorów bibliotecznych, z uwzględnieniem dorobku piśmienniczego województwa podkarpackiego,
  • ochrona i archiwizacja zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów,
  • promowanie piśmiennictwa społecznego, kulturowego i naukowego regionu Podkarpacia. 

W PBC umieszczane są dzieła, które przeszły do tzw. "domeny publicznej" (dzieła wobec których wygasły autorskie prawa majątkowe), a także publikacje współczesne, na które uzyskane zostaną licencje.

Zasoby cyfrowe Biblioteki UR powstają w Pracowni Digitalizacyjnej, która wyposażona została w ramach Projektu Rozwój Systemu Informatycznego UR – działanie 1,5 Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego ZPORR.

Zwracamy się z prośbą do pracowników naukowych UR o udzielanie licencji zezwalających na umieszczenie ich publikacji w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej. Upowszechnianie własnego dorobku naukowego popularyzuje osiągnięcia Autora, a także rodzime środowisko akademickie i sprzyja dalszemu rozwojowi wiedzy i nauki w konkretnej dziedzinie.

Wzór licencji dostępny jest tutaj 

Wszelkich informacji dotyczących podpisania licencji, a także funkcjonowania Biblioteki UR w ramach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej udziela mgr Dominik Ziobro - tel. 17 872 13 70, e-mail: dziobro [at] ur.edu.pl

 

Wejście do Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej