Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje swoim użytkownikom księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim tych, które reprezentowane są na naszym Uniwersytecie m.in.: nauk społecznych (pedagogika, historia, socjologia, filozofia, politologia), nauk filologicznych (filologie polska, rosyjska, germańska i angielska), nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, technika, informatyka, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska), nauk rolniczych, nauk prawno-administracyjnych, nauk ekonomicznych, nauk medycznych (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia)
oraz sztuk pięknych (muzyka, plastyka).

Księgozbiór BUR liczy ponad 764 tys. woluminów druków zwartych oraz około 118 tys. woluminów czasopism. Prenumerujemy 48 tytułów zagranicznych czasopism naukowych. Zobacz ich listę.

Biblioteka UR oferuje dostęp do około 27 000 tytułów zagranicznych czasopism w wersji elektronicznej, a także 26 bibliograficznych, pełnotekstowych i abstraktowych baz danych.

Cenny księgozbiór BUR stanowią również zbiory specjalne, których kolekcja liczy około 33 tys. jednostek inwentarzowych. Więcej o zbiorach specjalnych przeczytać można tutaj.

Biblioteka UR jest jedną z kilkunastu bibliotek w kraju udostępniającą zasoby otrzymywane od Polskiego Forum Migracyjnego w ramach projektu "Migroteka". Kolekcja "Migroteka" to księgozbiór poświęcony problematyce uchodźctwa, migracji, międzykulturowości, mniejszości narodowych oraz cudzoziemców.
Księgozbiór ten dostępny jest w Oddziale Informacji Naukowej, książki oznaczone są sygnaturą: MIGRO. Zobacz listę książek.

Biblioteka UR posiada także księgozbiór z dziedziny sztuk walki i współpracuje z International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society Zobacz listę książek.