Prenumerata czasopism zagranicznych

-A A +A

Zagraniczne czasopisma prenumerowane przez Bibliotekę UR

Obok tytułu podana jest lokalizacja czasopisma w BUR:
CzCN - Czytelnia Czasopism Naukowych BUR,
CKZ - Czytelnia Kampus Zalesie,
OIN - Oddział Informacji Naukowej BUR.

 1. AIP / APS journals collection
 2. Agronomy Journal (CKZ)
 3. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation (CzCN)
 4. Arte Cristiana (CzCN)
 5. Archiv für die Civilistische Praxis (CzCN)
 6. Crop Science (CKZ)
 7. Econometrica (CKZ)
 8. Economic Policy (CKZ)
 9. English Teaching Professional (CzCN)
 10. Environmental Entomology (CKZ)
 11. European Journal for Sport and Society (CzCN)
 12. European Journal of Tourism Research (CzCN)
 13. European Review of Agricultural Economics (CKZ)
 14. Finance and Development (CKZ)
 15. Food Technology (CKZ)
 16. Germanistik B. (OIN)
 17. Gosudarstvo i Pravo (CzCN)
 18. Innostrannye jazyki v skole (CzCN)
 19. International Financial Statistics Yearbook (CKZ
 20. International Journal of Research in Marketing (CKZ)
 21. International Review for the Sociology of Sport (CzCN)
 22. Jazykoznanie. Bibliograficeskij ukazatel (OIN)
 23. Journal of Applied Ecology (CKZ)
 24. Journal of Criminal Justice (CzCN)
 25. Journal of Criminal Law & Criminology (CzCN)
 26. Journal of Operations Management (CKZ)
 27. Landscape Architecture (CKZ)
 28. Language & LSA Bulletin (CzCN)
 29. LILI - Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik (CzCN)
 30. Linguistic Inquiry (CzCN)
 31. Linguistics (CzCN)
 32. Literaturovedenie - Bibliograficeskij ukazatel (OIN)
 33. Management International Review (CKZ)
 34. Management Science (CKZ)
 35. Das Munster (CzCN)
 36. Physical Therapy (CzCN)
 37. Proceedings of the American Mathematical Society (CzCN)
 38. Quarterly Journal of Economics (CKZ)
 39. Review of Economic and Statistics  (CKZ)
 40. Review of World Economics (CKZ)
 41. Russkaja literatura (CzCN)
 42. Russkij Jazyk za Rubezom (CzCN)
 43. Stroke (CzCN)
 44. Ukrainskij Istoricnij Zurnal (CzCN)
 45. Voprosy Jazykoznanija (CzCN)
 46. Voprosy Literatury (CzCN)
 47. World Bank Economic Review (CKZ)
 48. Zeitschrift für Germanische Linguistic (OIN) 

Wybrane tytuły posiadają również wersję elektroniczną.