Zapraszamy do zapoznania się z naszym wirtualnym przewodnikiem po zasadach korzystania z usług i zasobów Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ze zbiorów Biblioteki UR może skorzystać każdy, kto posiada aktywowaną w Bibliotece elektroniczną legitymację studencką lub wyrobioną elektroniczną kartę biblioteczną.

Do wypożyczania książek uprawnieni są studenci i pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innych Uczelni, które mają podpisaną z Uniwersytetem umowę o wzajemnym świadczeniu usług bibliotecznych. Inni użytkownicy korzystają ze zbiorów BUR na miejscu w czytelniach.

Szczegóły dotyczące korzystania ze zbiorów określają Regulaminy Czytelni i Wypożyczalni.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług informacyjno-bibliotecznych.