Bazy opracowywane w Oddziale Informacji Naukowej BUR dostępne w wersji on-line

 

  • Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego - bibliografia podmiotowa publikacji pełnoetatowych pracowników UR od roku 2001.

WEJŚCIE DO BAZY

Trwają prace nad uzupełnianiem bazy dlatego prosimy wszystkich Pracowników o współpracę w zakresie gromadzenia materiałów. 

O zawartości bazy czytaj więcej...

  • Bibliografia publikacji o Uniwersytecie Rzeszowskim - bibliografia przedmiotowa artykułów z prasy bieżącej dotyczących Uniwersytetu oraz jego pracowników. Zakres czasowy: od 2001 roku; aktualizowana na bieżąco. 

WEJŚCIE DO BAZY

O zawartości bazy czytaj więcej...

 

Baza współtworzona przez Pracownię Digitalizacyjną BUR dostępna w wersji on-line

 

  • Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa - biblioteka cyfrowa współtworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz inne biblioteki z regionu. Zawiera pełne teksty publikacji pogrupowanych w cztery kategorie: dziedzictwo narodowe; materiały dydaktyczne; regionalia oraz prace doktorskie.

WEJŚCIE DO BAZY