Baza "Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001-...)" zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych, literackich, których autorami / współautorami są pełnoetatowi pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego (pracownicy naukowi, dydaktyczni, techniczni i administracyjni oraz bibliotekarze).
Baza rejestruje publikacje pracownika od roku jego zatrudnienia na Uczelni.

Rejestracji w bazie podlegają:

  • książki,
  • prace redakcyjne,
  • artykuły w czasopismach i wydawnictwach ciągłych,
  • artykuły w pracach zbiorowych,
  • recenzje,
  • tłumaczenia,
  • prace doktorskie (obronione od 1994 r. w WSP oraz w UR)

W bazie pominięto wywiady oraz publikacje publicystyczne.

Bibliografia uwzględnia piśmiennictwo od 2001 r. i stanowi kontynuację Bibliografii publikacji pracowników WSP opracowywaną od 1963 r. Aktualnie baza zawiera ponad 56 000 opisów bibliograficznych i jest na bieżąco aktualizowana.

Baza tworzona jest w Oddziale Informacji Naukowej BUR na podstawie publikacji dostarczanych przez Koordynatorów Kolegiów UR do Biblioteki wg Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 66/2020, z 5 czerwca 2020.

UWAGA! Od października 2009 r. baza wzbogacona została o moduł bibliometryczny, który umozliwia dokładną analizę z uwględnieniem punktacji ministerialnej, a także innych wskaźników. Można też tworzyć rankingi autorów oraz jednostek uczelnianych. 

W celu uzyskania aktualności i kompletności bazy bibliograficznej prosimy o współpracę pracowników UR z Biblioteką. Więcej informacji dla pracowników UR dostępnych jest tutaj.