Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje szeroki zakres usług informacyjno-bibliotecznych:

  • udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach wszystkim użytkownikom posiadającym elektroniczną kartę biblioteczną lub aktywowaną legitymację studencką
  • wypożyczanie książek realizowane w oparciu o komputerowy katalog OPAC
  • wypożyczanie książek w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych
  • udostępnianie źródeł elektronicznych na miejscu, w uniwersyteckiej sieci komputerowej oraz przez www
  • usługi informacyjne: katalogowe, bibliograficzne, faktograficzne i inne realizowane w tradycyjny sposób oraz za pośrednictwem www
  • sporządzanie zestawień bibliograficznych dla pracowników naukowych Uniwersytetu
  • szkolenia biblioteczne studentów I roku studiów
  • szkolenia grup seminaryjnych w zakresie poszukiwania i wykorzystywania źródeł
  • realizacja praktyk studenckich oraz zawodowych
  • wynajem sali wykładowej BUR