Szkolenie biblioteczne

-A A +A

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku UR

Na początku każdego roku akademickiego w październiku zapraszamy wszystkich nowych studentów na szkolenie biblioteczne, na którym przedstawiamy zasady korzystania z Biblioteki UR oraz jej zasoby i usługi.
Szkolenie ma formę elektroniczną i jest dostępne w internecie: szkoleniebur.ur.edu.pl
 

Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów I roku do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki UR. Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • korzystanie z katalogu komputerowego Biblioteki UR (przeszukiwanie katalogu, zamawianie i rezerwacja książek, wysyłanie zamówienia, sprawdzanie swojego konta użytkownika)
  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki (regulaminy, opłaty, korzystanie z komputerów i Internetu)
  • tematyka zbiorów BUR i ich rozmieszczenie w Bibliotece (rodzaje czytelni, ich umiejscowienie i godziny otwarcia)
  • podstawowe źródła i usługi informacyjne oferowane przez BUR.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR Nr 32/2022 z dnia 8.03.2022 r. szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I-go roku studiów stacjonarnych i zaocznych.
Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości dostępny w systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce Egzaminy. Informacja o pozytywnym zdaniu testu jest AUTOMATYCZNIE przekazywana do właściwego dziekanatu. Nie ma też potrzeby informowania o wyniku Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.