Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego skorzystać można w sześciu czytelniach naukowych.
 
Czytelnia Nauk Humanistycznych i Prawnych (I piętro) 
W czytelni w wolnym dostępie znajduje się ponad 15 tys. książek z szeroko pojętych nauk humanistycznych (literatura piękna polska i obca, językoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, socjologia, psychologia, pedagogika, historia, języki obce, ekonomia, polityka, prawo). W czytelni znajduje się także Medioteka Instytutu Goethego, w której zgromadzonych jest ponad 2 tys. niemieckojęzycznych zbiorów metodycznych. Zasady korzystania z czytelni określa jej Regulamin.
 

Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza (parter)
Czytelnia w wolnym dostępie oferuje ok. 2,5 tys. książek z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria i technika, ekologia, biologia, chemia, rolnictwo, medycyna, pielęgniarstwo i położnictwo, sport i turystyka, geologia, geografia). Zasady korzystania z czytelni określa jej Regulamin.
 
 

Informacja Naukowa (I piętro)
W oddziale zgromadzonych jest ponad 7 tys. książek. Są to różnego rodzaju wydawnictwa informacyjne: bibliografie, słowniki, encyklopedie, leksykony oraz książki autorstwa pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na 14 stanowiskach komputerowych skorzystać można z krajowych i zagranicznych baz danych subskrybowanych przez bibliotekę oraz dostępnych online. W Informacji Naukowej dostępny jest również księgozbiór "Migroteka". Zasady korzystania z oddziału określa Regulamin.
 

Czytelnia Czasopism Naukowych (I piętro)
W czytelni dostępnych jest ponad 2,1 tys. tytułów czasopism naukowych. Bieżąca prenumerata obejmuje ok. 500 tytułów polskich oraz 70 zagranicznych. Do dyspozycji czytelników pozostaje pięć stanowisk komputerowych. Zasady korzystania z czytelni określa jej Regulamin.
 

Pracownia Polonistyczna "Pigonianum" (parter)
W pracowni zgromadzony jest prywatny księgozbiór prof. Stanisława Pigonia. Kolekcja ta liczy ponad 9 tys. woluminów książek z zakresu filologii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu romantyzmu. Zasady korzystania z Pracowni określa Regulamin.
 

Pracownia Zbiorów Specjalnych (I piętro)
W pracowni zgromadzone są cenne zbiory liczące ponad 25 tys. jednostek inwentarzowych. Są wśród nich: stare druki, rękopisy, zbiory kartograficzne, fotokopie, grafika, mikrofilmy, przeźrocza, normy, dokumenty życia społecznego, książki z XIX wieku, sprawozdania szkolne z terenu Galicji, dokumenty audialne, audiowizualne i elektroniczne. Tutaj dostępne są również doktorskie prace naukowe obronione w Uniwersytecie Rzeszowskim. Zasady korzystania z czytelni określa jej Regulamin.

 

Nasi Czytelnicy mają także możliwość korzystania z czytelni wydziałowych.

  • Czytelnia Kampus Zalesie 
    W Czytelni zgromadzonych jest ponad 29 tys. woluminów książek, z czego 2,5 tys. oferowanych jest w wolnym dostępie oraz blisko 24 tys. woluminów czasopism. Tematyka księgozbioru dotyczy zarówno nauk ekonomicznych i pokrewnych (ekonomia, prawo, turystyka, handel, marketing, rachunkowość, bankowość, matematyka, statystyka, informatyka) jak i nauk biologiczno-rolniczych (chemia, gleboznawstwo, uprawa roli i roślin, nasiennictwo, genetyka roślin i zwierząt, zoologia, zootechnika, botanika, ochrona środowiska, ekologia, towaroznawstwo, przetwórstwo i in.). Do dyspozycji czytelników jest czternaście stanowisk komputerowych. Zasady korzystania z Czytelni określa Regulamin 
  • Czytelnia Muzyczna 
    W Czytelni zgromadzone są zbiory liczące ponad 14 tys. egzemplarzy (książki, nuty, płyty, taśmy i podręczniki). Zasoby te dotyczą m. in. metodyki nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących (podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli, materiały metodyczne i repertuarowe). Muzykalia obejmują literaturę fortepianową, skrzypcową, gitarową, wokalną zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych wykonawców, partytury oraz wyciągi fortepianowe dzieł symfonicznych. Zbiór książek poświęcony jest historii i teorii muzyki klasycznej od starożytności do czasów współczesnych. Zasady korzystania z Czytelni określa Regulamin.