Regulamin Pracowni Polonistycznej Pigonianum

-A A +A
  1. Ze zbiorów Pracowni Polonistycznej "Pigonianum" może korzystać użytkownik po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej  lub bibliotecznej.
  2. W Pracowni udostępnia się księgozbiór prof. Stanisława Pigonia oraz inne materiały związane z jego osobą (nadbitki, bibliografie, fotografie itp.).
  3. Zabrania się kopiowania udostępnionych materiałów bez pozwolenia dyżurnego bibliotekarza.
  4. Użytkownicy są zobowiązani do poszanowania udostępnianych im materiałów.
  5. Pracownicy "Pigonianum" uprawnieni są do kontroli osób opuszczających czytelnię.