Bazy testowane

-A A +A

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do następujących zasobów elektronicznych:

 

  • Focus: Biomedical Science and Medicine
Zapraszamy do korzystania z kolekcji książek elektronicznych z zakresu nauk biomedycznych i medycyny Focus: Biomedical Science and Medicine na platformie ScienceDirect. Baza zawiera publikacje pełnotekstowe z dziedzin nauk biomedycznych i medycznych. 
 
Dostęp do bazy:
 
Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 21 kwietnia 2021 r

 

  • EBSCO - DynaMed
DynaMed to narządzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych.
Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości i zapewnienia dostępu do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.
DynaMed zapewnia szybki dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami.
Baza zawiera m.in. opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed umożliwia również dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Narzędzie oferuje również Drug Interaction Checker, który pozwala na porównania wzajemnego oddziaływania na siebie leków. 
 
Dostęp do bazy:
 
 
Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 30 czerwca 2021 r

 

 

  • EBSCO - dostępy testowe do baz prawniczych oraz z zakresu bezpieczeństwa
Bazy Legal Source, Index to Legal Periodicals & Books Full Text, Criminal Justice Abstracts with Full Text oraz International Security & Counter-Terrorism Reference Center zawierają pełne teksty czasopism naukowych z takich dziedzin jak prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe, sądownictwo karne, kryminologia, bezpieczeństwo, terroryzm i wiele innych. 
 
Dostęp do baz:
 
 
Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 15 czerwca 2021 r.

 

  • Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
Baza zawiera pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej. W ostatnim czasie baza została  wypuszczona na nowo z dwukrotnie większą liczbą pełnotekstowych czasopism. Zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza posiada w sumie prawie 2000 tytułów z czego 364 w języku polskim. Z racji na swój interdyscyplinarny charakter, sprawdzi się jako bogate rozszerzenie dotychczasowych zasobów online każdej akademickiej biblioteki.
 
Dostęp do bazy:
 
 
Central & Eastern Europe Academic Source został otwarty i potrwa do 12 maja 2021 r.