Bazy testowane

-A A +A

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do następujących zasobów elektronicznych:.

 

  • JoVE (Journal of Visualized Experiments)
JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Jest indeksowany w bazie Web of Science i PubMed. Materiały JoVE to filmy z nagranym przebiegiem eksperymentu, opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymencie, bibliografią oraz testy i quizy sprawdzające wiedzę. Publikacje zostały przygotowane w laboratoriach m.in. Harvard University, University of Oxford, MIT, ETH Zurich, University of Tokyo, University of Cambridge.
 
Dostęp do bazy:
 
Logowanie:
1. Wejdź na www.jove.com
2. Przejdź do zakładki Zaloguj się (Sign in), a następnie Załóż Konto (Create an Account).
3. Po założeniu konta JoVE należy logować się poprzez:
zakładkę Zaloguj się (Sign in) -> wpisz Email Instytucjonalny (Institutional Email) oraz Hasło dostępu (Password), następnie kliknij niebieski przycisk Zaloguj się (Sign in).
Treść subskrybowana będzie podświetlona, pozostała - szara.
Dostęp jest otwarty do 4 lipca 2021 r.
 
 
  • OVID - atlasy anatomiczne oraz inne bazy medyczne
Bazy Acland’s Video Atlas of Human Anatomy, IBates Visual Guide to Physical Examination, LWW Health Library – Premium Basic Sciences, LWW Health Library – Clerkship Collection, LWW Health Library – Premium Pharmacy Collection, GIDEON oraz LWW (Lippincott Williams and Wilkins) High Impact Collection zawierają m.in. pełne teksty czasopism LWW z najwyższym impact factor z takich dziedzin jak kardiologia, anestezjologia, ortopedia, choroby wewnętrzne, farmacja oraz farmakologia kliniczna i wiele innych. Zapewniają interaktywny dostęp online do podstawowych podręczników, filmów z procedurami, ilustracji, studiów przypadków i banków quizów specjalnie dostosowanych do poszczególnych specjalności, atlasy anatomiczne zapewniające poznanie prawdziwego ludzkiego ciała i zrozumienie mechaniki ruchu ciała. A także pozwalają zapoznać się z technikami badania fizykalnego od stóp do głów oraz opartego na systemach, które jest wprowadzeniem do medycyny klinicznej. Dostęp testowy potrwa do 21 czerwca 2021r.
 
Dostęp do baz:
 
Baza Visible Body  zawiera ponad 5000 dokładnych pod względem medycznym struktur anatomicznych obejmujących anatomię ogólnoustrojową, anatomięregionalną, przekroje i działania mięśni w celu interakcji i zbadania systemów ludzkiego ciała.
Visual DX umożliwia szybkie przeszukiwanie ponad 40000 obrazów chorób lub wytycznych dotyczących terapii, postępowania i nie tylko - pomagając użytkownikom w tworzeniu diagnozowania różnicowego w celu rozpoznania jednostki chorobowej.
Dostęp testowy potrwa do 23 maja 2021r.
 
Dostęp do baz:
 

 

  • EBSCO - DynaMed
DynaMed to narządzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych.
Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości i zapewnienia dostępu do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych. Zawartość bazy jest uaktualniana kilka razy dziennie.
DynaMed zapewnia szybki dostęp do przeglądów i rekomendacji, epidemiologii, diagnostyki, prognoz, kierunków leczenia dotyczących licznych schorzeń i chorób, symptomów, informacji o lekach, ich dawkowania, interakcji z innymi lekami.
Baza zawiera m.in. opisy przypadków i rekomendacje, ilustracje i zdjęcia, wyselekcjonowaną zawartość Micromedex® Clinical Knowledge Suite, przeglądy ekspertów oraz specjalistyczną tematykę. DynaMed umożliwia również dostęp do tysięcy ilustracji i zdjęć dołączonych do opisów medycznych z możliwością ich przeszukiwania.
Narzędzie oferuje również Drug Interaction Checker, który pozwala na porównania wzajemnego oddziaływania na siebie leków. 
 
Dostęp do bazy:
 
 
Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 30 czerwca 2021 r

 

  • EBSCO - dostępy testowe do baz prawniczych oraz z zakresu bezpieczeństwa
Bazy Legal Source, Index to Legal Periodicals & Books Full Text, Criminal Justice Abstracts with Full Text oraz International Security & Counter-Terrorism Reference Center zawierają pełne teksty czasopism naukowych z takich dziedzin jak prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe, sądownictwo karne, kryminologia, bezpieczeństwo, terroryzm i wiele innych. 
 
Dostęp do baz:
 
 
Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 15 czerwca 2021 r.

 

  • Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)
Baza zawiera pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej. W ostatnim czasie baza została  wypuszczona na nowo z dwukrotnie większą liczbą pełnotekstowych czasopism. Zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza posiada w sumie prawie 2000 tytułów z czego 364 w języku polskim. Z racji na swój interdyscyplinarny charakter, sprawdzi się jako bogate rozszerzenie dotychczasowych zasobów online każdej akademickiej biblioteki.
 
Dostęp do bazy:
 
 
Central & Eastern Europe Academic Source został otwarty i potrwa do 12 maja 2021 r.