Bazy testowane

-A A +A

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do:

 

 • bioONE

BioOne jest jednolitą platformą skupiającą 208 tytułów czasopism od różnych towarzystw naukowych oraz wydawców z całego świata (łącznie 158).

Tematyka czasopism: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia, biologia ewolucyjna, biologia komórkowa, biologia morska i słodkowodna, biologia reprodukcyjna, edukacja, ekologia, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zoologia.

Polecamy założenie konta użytkownika w serwisie BioOne, co umożliwi:
- zapisywanie rezultatów wyszukiwania i historii wyszukiwań
- zapisywanie cytowań
- alerty mailowe na określone tematy
- zapisane ulubione zasoby i artykuły

Dostęp do bazy:

 

Lista czasopism
Materiały szkoleniowe

Baza BioOne jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 18.05.2019 r.


 

 • ProQuest One Academic

Największa na świecie kolekcji czasopism, książek elektronicznych, rozpraw, wiadomości, materiałów video i źródeł pierwotnych.

ProQuest One Academic składa się z czterech wielodyscyplinarnych baz:

 • ProQuest Central - połączenie najczęściej wykorzystywanych baz danych na świecie w celu stworzenia najbardziej kompletnych multidyscyplinarnych zbiorów badawczych. Znajdziemy tu treści ze wszystkich głównych obszarów tematycznych, m.in. biznesu, zdrowia i medycyny (w tym pielęgniarstwa), nauk społecznych, sztuk pięknych i nauk humanistycznych, edukacji, nauki, inżynierii i religii.
 • Academic Video Online - najbardziej kompleksowa subskrypcja transmisji strumieniowej wideo, jaka jest dostępna dla bibliotek. Uporządkowana pod kątem użytkowników akademickich baza Academic Video Online obejmuje ponad 66 tys. tytułów z najróżniejszych dziedzin, takich jak antropologia, biznes, doradztwo, film, zdrowie, historia, muzyka – i wiele innych. Ponad 14 tys. tytułów dostępnych jest wyłącznie na ProQuest.
 • Academic Complete® - ponad 150 tys. ebooków z licznych dziedzin. Starannie wyselekcjonowane tytuły Academic Complete pochodzące od wiodących wydawców wspierają programy nauczania, odpowiadają na trendy w zakresie liczby absolwentów i pojawianie się nowych kursów i kierunków studiów.
 • ProQuest Dissertations & Theses Global™ - największy cyfrowy zbiór zawierający 4,5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2,5 mln w dostępie pełnotekstowym). Baza, którą zaprojektowano jako oficjalne zewnętrzne repozytorium Amerykańskiej Biblioteki Kongresu, zawiera bogate materiały z Ameryki Północnej i innych regionów – zarówno historyczne, jak i bieżące.

 

Dostęp do ProQuest One Academic:


Ulotka informacyjna

Baza ProQuest One Academic jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 10.05.2019 r.


 

 • multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Service)

Multiwyszukiwarka naukowa EBSCO EDS to narzędzie, które umożliwia przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych w jednym miejscu i w tym samym czasie.

Najważniejsze właściwości EBSCO Discovery Service:

 • łatwy i skuteczny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki poprzez jedno okienko wyszukiwawcze
 • możliwość wyszukiwania po tytułach czasopism, książek i publikacji
 • opcja wyszukiwania według dziedzin
 • pełne indeksowanie z baz własnych EBSCOhost oraz z innych baz prenumerowanych przez Bibliotekę
 • opcja zawężania i rozszerzania rezultatów wyszukiwania według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, zakres chronologiczny
 • wyświetlanie powiązanych rezultatów wyszukiwań


Dostęp do multiwyszukiwarki EDS:

Przewodnik video: https://www.youtube.com/watch?v=LT1xsnO_W54

Multiwyszukiwarka EDS jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł.

 

Wszelkie uwagi na temat przydatności baz prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl, gg: 1439932