Bazy testowane

-A A +A

 


Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do następujących zasobów elektronicznych:.

 

Czasopisma Rockefeller University Press prezentują artykuły z obszernych zbiorów z dziedziny nauk przyrodniczych i medycznych. Dostęp testowy otwarty jest do 31.01.2022 r.:
 

The Journal of Cell Biology publikuje postępy w dziedzinie podstawowej biologii komórki, a także w dziedzinach takich jak immunologia, neurobiologia, metabolizm, mikrobiologia, biologia rozwoju i biologia roślin. Z Impact Factor wynoszącym 8,81 JCB zajmuje 21 miejsce w dziedzinie biologii komórki wśród głównych czasopism naukowych.

The Journal of Experimental Medicine publikuje artykuły dostarczające nowego koncepcyjnego wglądu w immunologię, neuronaukę, biologię raka, biologię naczyń, patogenezę drobnoustrojów i biologię komórek macierzystych. Z Impact Factor wynoszącym 11,743 JEM plasuje się na 4 miejscu w kategorii Medicine, Research and Experimental oraz 5 w Immunology wśród głównych czasopism naukowych.

The Journal of General Physiology publikuje artykuły dotyczące fizjologii komórkowej i molekularnej. Z Impact Factor wynoszącym 3,628 JGP zajmuje 11 miejsce w dziedzinie fizjologii wśród głównych czasopism naukowych.

 

Jest to wszechstronne źródło multimedialne dotyczące poradnictwa, psychologii, pracy socjalnej, pielęgniarstwa i zdrowia behawioralnego. Baza zawiera ponad 2500 filmów i około 3500 książek i dokumentów oraz 6000 transkrypcji z sesji terapeutycznych.
Dostęp testowy będzie otwarty w dniach od 01.10.2021 do 31.10.2021 r
 
 
  • Writefull - narzędzie do korekty tekstów naukowych w języku angielskim
Jest to narzędzie specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim.
Sugerowane poprawki opierają się na rzeczywistym zastosowaniu danego słowa czy struktury gramatycznej, zależnym od kontekstu, a nie na ustalonym zestawie reguł gramatycznych. Writefull różni się od innych podobnych narzędzi tym, że wykorzystuje modele językowe oparte na sztucznej inteligencji (AI) i nieustannie „uczy się” na podstawie tekstów milionów artykułów z naukowych czasopism. Poprawia gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych oraz brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla publikacji w międzynarodowych czasopismach.
Szczegółowa instrukcja
korzystania z Writefull w czasie dostępu testowego.
Writefull for Word i Writefull for Overleaf wymagają instalacji wtyczki, dostępu do internetu i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni.
Przewodniki znajdują się na stronie Writefull Help Center.
W celu dokładnego zapoznania się z Writefull zapraszamy na stronę https://writefull.com/institutions.html a także do obejrzenia nagrania z webinarium, które odbyło się jesienią 2020 roku.
Dostęp testowy będzie otwarty w dniach od 01.10.2021 do 31.10.2021 r.