Bazy testowane

-A A +A

 


Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do następujących zasobów elektronicznych:

 

Baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.800 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku, z czego ponad 900 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access. Baza obejmuje on ponad 50 specjalności pielęgniarskich i zawiera szybkie lekcje, arkusze opieki opartej na dowodach naukowych, modele CEU oraz instrumenty badawcze.
Dodatkowe informacje oraz lista zawartości bazy dostępne są na stronie: CINAHL Ultimate.
Dostęp testowy jest aktywny do 02.12.2022 r
 
Baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.600 czasopism to aktywne pełnotekstowe czasopisma non-open access. MEDLINE Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings). Baza zapewnia dostęp do kolekcji 9 czasopism JAMA wydawnictwa American Medical Association i wszystkie te czasopisma są dostępne w bazie w pełnym tekście z zaledwie miesięcznym okresem embarga (opóźnienia) z archiwami od stycznia 2013 r. Baza MEDLINE Ultimate może stanowić wartościowe uzupełnienie dotychczasowej prenumeraty czasopism JAMA.
Dodatkowe informacje oraz lista zawartości bazy dostępne są na stronie: Medline Ultimate.
Dostęp testowy jest aktywny do 02.10.2022 r.