Zasady korzystania:

 1. Usługa nieodpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki UR jest skierowana do pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Zamówieniu podlegają pojedyncze rozdziały z książek czy artykuły z czasopism.
 3. Zamówienia są realizowane na materiały znajdujące się fizycznie w zbiorach Biblioteki UR, które nie są dostępne online w wersji elektronicznej.
 4. Jednorazowo można złożyć zamówienie na jeden fragment z danej książki lub czasopisma (jedno zamówienie tygodniowo).
 5. Skanowaniu nie podlegają:
  1. materiały wydane przed 1950 r.,
  2. zbiory specjalne (w tym prace dyplomowe),
  3. materiały znajdujące się w złym stanie,
  4. publikacje zawierające wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części.   
 6. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zamówienia.
 7. Czas realizacji usługi jest uzależniony od liczby zamówień i wynosi około dwóch dni roboczych.
 8. W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki UR lub osoba przez niego upoważniona.
 9. Biblioteka UR nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 10. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 i 27¹).
 11. Biblioteka UR nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.