Bibliograficzna Baza Regionalna stanowi wykaz baz regionalnych z 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2477 gmin. Kolekcja poświęcona  jest zagadnieniom regionalnym obejmując tematykę społeczną, gospodarczą, oświatową i kulturalną województw w ich granicach administracyjnych,  właściwych dla dat publikacji. Bazy Regionalne rejestrują wydawnictwa zwarte i ich fragmenty, odrębne prace zamieszczone w dziełach zbiorowych, artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, czasopisma jako całość, mapy oraz ważniejsze dokumenty życia społecznego.
 
Bazy regionalne są częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów piśmiennictwa.