BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Baza  Bibliografia Pomorza Zachodniego tworzona jest od 2000 roku. Rejestrowane są w niej na bieżąco opisy bibliograficzne różnego typu dokumentów: książek, czasopism, artykułów z czasopism i gazet ogólnokrajowych i regionalnych, map, utworów (rozpraw z prac zbiorowych) i fragmentów (rozdziały i ustępy wydawnictw i utworów), materiałów konferencyjnych, recenzji książek i sztuk teatralnych, polemik, dokumentów elektronicznych.
Obszar Pomorza Zachodniego w bazie Bibliografia Pomorza Zachodniego obejmuje obecne województwo zachodniopomorskie, oraz powiaty słupski, lęborski, bytowski i człuchowski (obecnie w granicach województwa pomorskiego) i obszar niemieckiego powiatu Mecklenburg-Vorpommern dla których rejestrowane są wyłącznie dokumenty o treści historycznej do roku 1945.