BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bibliografię Regionalną Wielkopolski opracowuje zespół Pracowni Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 1982 roku. Bibliografia rejestruje ogół piśmiennictwa dotyczącego Wielkopolski w tym publikacje naukowe, publicystyczne i literackie oraz materiały z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.
Bibliografia Regionalna Wielkopolski to rejestr książek, ich fragmentów i recenzji, artykułów z czasopism, map oraz ważniejszych piśmienniczych dokumentów życia społecznego. Jej zasięg terytorialny odpowiada granicom administracyjnym właściwym dla daty publikacji (do roku 1998 - woj. kaliskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie i poznańskie a od roku 1999 woj. wielkopolskie).
Baza on-line obejmuje opisy bibliograficzne publikacji wydanych od 1998 r., wcześniejsze natomiast są dostępne w wersji papierowej.
 
 
Inne bazy dotyczące województwa wielkopolskiego:
Bibliografia  historii  Wielkopolski jest  bibliografią  retrospektywną,  wtórną, selektywną.  Obejmuje  piśmiennictwo  z lat  1939-2000, polskie  jak  i obcojęzyczne  (głównie niemieckie), w tym druki zwarte, artykuły i (w niektórych wypadkach) fragmenty tekstów, odnoszące się  do  dziejów  Wielkopolski  od  najdawniejszych  czasów  do  roku  2000.  W związku  z rosnącą (wostatnich  latach)  ilością  wartościowych  publikacji  zamieszcza  się  w niej  również  pozycje bibliograficzne z lat 2001-2010. Merytorycznie i formalnie jest kontynuacją dzieła prof. Andrzeja Wojtkowskiego: Bibliografia  historii  Wielkopolski.