Województwo Warmińsko-Mazurskie

-A A +A

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W Bibliografii Wamii i Mazur gromadzone i opracowywane są możliwie wszystkie materiały, jakie dotyczą tematycznie regionów Warmii i Mazur, w ich współczesnym i historycznym wymiarze. Baza rejestruje również informacje o dawnych plemionach pruskich, bitwie grunwaldzkiej, wysiedleniach z Prus Wschodnich czy rozwoju miast Cittaslow. Bibliografię Warmii i Mazur zapoczątkowała patronka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – Emilia Sukertowa-Biedrawina. Rozpoczęła ona gromadzenie opisów książek, czasopism, artykułów oraz ich fragmentów opublikowanych w Polsce po 1945 roku. Bibliografia tworzona jest od tego czasu na bieżąco. Od kilkunastu lat rejestrowane są również informacje o wartościowych materiałach wydawanych za granicą. W 2007 roku do prac przy współtworzeniu baz regionalnych przystąpiła także część bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego – wszystkie powiatowe oraz kilka gminnych.