BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Środkowego jest bazą zawierającą opisy wybranych artykułów z gazet i czasopism tworzona przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku (Dział Regionalny) oraz biblioteki powiatowe woj. pomorskiego . Zawiera rejestrowane artykuły z prasy regionalnej i ogólnopolskiej dotyczące Pomorza Gdańskiego i  Środkowego, zwłaszcza woj. pomorskiego – całości regionu, jak i poszczególnych miejscowości, gmin, powiatów. Zakres tematyczny jest obejmuje kulturę, historię, gospodarkę, politykę, socjologię, etnografię, religię. Rozpisywana jest prasa bieżąca oraz gazety z lat ubiegłych; w bazie można znaleźć przede wszystkim opisy artykułów opublikowanych po 1981 r.

 

Inne bibliografie regionalne woj. pomorskiego:
Baza jest opracowywana przez pracowników Ośrodka Informacyjno-Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Uwzględnia publikacje z wszystkich dziedzin wiedzy dotyczące historii miasta oraz współczesnych zagadnień. Rejestruje książki, rozdziały w książkach oraz materiały publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Baza obejmuje lata od 2008 roku do chwili obecnej i jej opracowywana na bieżąco. Roczniki za lata 1976-1999 są dostępne na miejscu w wersji drukowanej. Roczniki Bibliografii Gdyni za poszczególne lata 2000-2007 są dostępne na stronie internetowej w wersji cyfrowej.