BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Bibliografia Województwa Podlaskiego  zawiera ponad 140 tys. opisów bibliograficznych. Baza uzupełniana i rozbudowywana jest na bieżąco w oparciu o wpływające do Książnicy Podlaskiej książki i czasopisma. Opracowanie prowadzone jest z wykorzystaniem regionalnej kartoteki haseł wzorcowych. Bazy regionalne: za lata 1990-1998 i za lata 1986-1989 opracowane są w systemie mak i obejmują Bibliografię Województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. Bibliografia rejestruje opisy bibliograficzne nie tylko książek i czasopism, ale także artykułów z czasopism i gazet, fragmentów książek, folderów, katalogów wystaw, map.  Piśmiennictwo dotyczące Białegostoku, województwa podlaskiego, wszystkich miejscowości regionu. W bazach komputerowych dostępny jest materiał począwszy od 1986 roku.