BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA PODKAPRACKIEGO

Bibliografia województwa podkarpackigo (System Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego) jest bazą danych współtworzoną przez WiMBP w Rzeszowie i kilkanaście dużych bibliotek powiatowych woj. podkarpackiego. Rejestruje ogół piśmiennictwa oraz gromadzi wykaz źródeł zawierających informacje dotyczące Podkarpacia w aspekcie historycznym i współczesnym, obejmując zagadnienia społeczne, kulturowe i polityczne. Zakres bibliografii regionalnej uwzględnia materiały z wszystkich dziedzin. Jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych i pełni funkcję uzupełniającą dla narodowych wykazów publikacji.

Zbiory są rejestrowane od 1944 r. do chwili obecnej, uzupełniane na bieżąco o nowe opisy. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, artykuły z czasopism, prace w wydawnictwach zbiorowych, mapy, dokumenty życia społecznego, fragmenty książek. Dotąd drukiem ukazało się 32 tomy bibliograficzne za lata 1944-1994. Początkowo nosiła nazwę Bibliografia Rzeszowszczyzny, a następnie przybrała miano Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.

 

Inne bibliografie woj. podkarpackiego:
Bibliografia powiatu kolbuszowskiego adresowana jest do osób, poszukujących informacji o historii i życiu na terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Obejmuje piśmiennictwo, które udało się zarejestrować. Obejmuje zarówno wydawnictwa samoistne (książki), ciągłe (czasopisma), a także artykuły z gazet i czasopism dotyczących poszczególnych osób, miejscowości i innych spraw związanych z powiatem.