Województwo Kujawsko-Pomorskie

-A A +A

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO 

Bibliografia regionalna opracowywana jest w Dziale Informacji i Bibliografii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy od 1987 roku. Początkowo swym zasięgiem obejmowała województwo bydgoskie w granicach z lat 1975-1998. Po reformie administracyjnej w 1999 r. jej zasięg terytorialny uległ zmianie. Bieżąca bibliografia regionalna opracowywana w WiMBP uwzględnia materiały dotyczące powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Druga część województwa (powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski) jest przedmiotem bibliografii opracowywanej w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

 

 

Bibliografia bieżąca, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, artykułów dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński) w granicach od roku 1999 -2013.

 

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego od roku 1999   

Bibliografia bieżąca, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, artykułów dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski) w granicach od roku 1999.

 

Bibliografia Województwa Bydgoskiego 1975-1998 

Bibliografia bieżąca, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, artykułów dotyczących województwa bydgoskiego w granicach z lat 1975-1998.

 

Bibliografia Województwa Bydgoskiego do 1975 

Bibliografia retrospektywna, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, map i nut dotyczących województwa bydgoskiego w granicach do 1975 roku.

 

Kronika Bydgoska

Bibliografia zawartości Kroniki Bydgoskiej za lata 1962-2021 (T. I-XL)

Kronika Bydgoska, ukazujące się w Bydgoszczy regionalne czasopismo popularnonaukowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego „Przeglądu Bydgoskiego”, w znaczący sposób zaznaczyło swoją obecność  w życiu społecznym miasta nad Brdą.

 

Inne bibliografie regionalne woj. kujawsko-pomorskiego: