BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bibliografia Śląska obejmuje lata 1960–1989 i jest dostępna zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej.
Bibliografia regionalna rejestruje materiały dotyczące województw: bielskiego, częstochowskiego, jeleniogórskiego, katowickiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego. Miejscowości, które do czasu wprowadzenia, z dniem 1 czerwca 1975 r., nowego podziału administracyjnego nie wchodziły w obręb wymienionych województw (np. Maków Podhalański – dawniej woj. krakowskie, w latach 1975–1998 bielskie), są reprezentowane zarówno przez problematykę historyczną, jak i współczesną. „Bibliografia Śląska” jest bibliografią przedmiotową, selektywną. Zawiera opisy wydawnictw zwartych (książki, broszury), ciągłych (czasopisma, serie wydawane przez wyższe uczelnie), zbiorów specjalnych (dokumenty kartograficzne, graficzne, dokumenty życia społecznego) oraz dokumentów niesamoistnych wydawniczo (artykuły z czasopism, rozdziały książek).
 
 
Rejestruje piśmiennictwo dotyczące województwa śląskiego w granicach obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. Do tej pory ukazały się roczniki 1999–2002, które dostępne są w formie drukowanej i cyfrowej. Opisy bibliograficzne od rocznika 2003 są na bieżąco zamieszczane i dostępne w bazie Bibliografia Regionalna.
 
 
Inne bibliografie dotyczące wojewóztwa śląskiego:
W Dziale Informacyjno-Bibliograficznym i Zbiorów Regionalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej gromadzone są zbiory biblioteczne o tematyce regionalnej. Zebrane materiały liczą kilkanaście tysięcy jednostek (książki, wydawnictwa kartograficzne, dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne, czasopisma, artykuły, notatki prasowe) i dotyczą wszystkich dziedzin życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu.