BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bibliografia Regionalna opracowywana jest w Dziale Informacji i Bibliografii Regionalnej. Stanowi spis piśmiennictwa omawiającego zagadnienia społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne województwa w jego granicach administracyjnych. Rejestruje: wydawnictwa zwarte i ich fragmenty, odrębne prace zamieszczone w dziełach zbiorowych, artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej, czasopisma jako całość, mapy oraz ważniejsze dokumenty życia społecznego.  Zasięg terytorialny kolejnych roczników bibliografii obejmuje zmieniające się historycznie granice administracyjne województwa. Do 1998 roku "Bibliografię" opracowywano pt. "Bibliografia województwa kieleckiego", a po ostatniej reformie administracyjnej tj. od 1999 r. - pt. "Bibliografia województwa świętokrzyskiego", do 1945 r. - obejmuje: województwo sandomierskie, departament radomski, departament krakowski, województwo krakowskie, gubernię radomską, gubernię kielecką, województwo kieleckie, dystrykt radomski), 1946 - 1998 - województwo kieleckie, od 1999 r. - województwo świętokrzyskie (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, staszowski, starachowicki, włoszczowski i grodzki).