BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bibliografia jest wynikiem współpracy bibliotek, które przed reformą administracyjną pełniły funkcję bibliotek wojewódzkich i tworzyły bibliografie regionalne obejmujące materiały dotyczące terenu tychże województw. Od 2006 roku rekordy bibliograficzne Bibliografii województwa mazowieckiego są przesyłane na bieżąco na serwer Biblioteki na Koszykowej. Roczniki 1999-2005 r. dostępne są w postaci płyt CD (do przejrzenia w Informatorium) oraz online na stronie domowej Biblioteki na Koszykowej.

Część pierwsza Bibliografii województwa mazowieckiego rejestruje piśmiennictwo w pięciu niezależnych spisach bibliograficznych, obejmjących tereny byłych województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego.  

Część druga, Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej jest bibliografią terytorialną, przedmiotową o zasięgu wyznaczonym przez dawne granice województwa warszawskiego, dziś pokrywające się w z granicami powiatów: Warszawa, Warszawa-Zachód, grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wołomińskim.

 

 
 
Inne bibliografie regionalne woj. mazowieckiego:
Bibliografia stanowi możliwie najbardziej aktualny wykaz publikacji poświęconych historii, wydarzeniom i kulturze związanych tematycznie z Wolą. Znaleźć tu można informacje o publikacjach opisujących wydarzenia poprzedzające tragedię czasów II wojny światowej, a także o tym, co działo się na Woli w latach odbudowy kraju, „małej stabilizacji”, podczas stanu wojennego oraz burzliwych lat 90. Zgromadzone materiały odnoszą się często do prozy codziennego życia.