BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Bibliografia Ziemi Lubuskiej jest bibliografią przedmiotową. Opracowano w niej opisy wydawnictw samoistnych, fragmenty prac zbiorowych, artykułów z czasopism branżowych, naukowych i popularnych oraz wybranych artykułów z prasy codziennej. W bibliografii uwzględniono również druki ulotne, a w szczególności dokumenty życia społecznego poświęconego zagadnieniom regionalnym.