Informacje dla pracowników UR

-A A +A

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 66/2020, z 5 czerwca 2020 r. w sprawie składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej oraz obowiązku raportowania publikacji naukowych, informujemy, że została uregulowana kwestia raportowania informacji o dorobku naukowym pracowników oraz dokumentowania go przez Bibliotekę UR (paragraf 4).

Zgodnie z opisaną w Załączniku nr 8 procedurą, raportowanie ma się odbywać w sposób systematyczny za pośrednictwem Koordynatorów Kolegiów. Osoby odpowiedzialne w Kolegium za zbieranie danych będą przekazywać w trybie miesięcznym informacje o dorobku pracowników do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki UR. Po otrzymaniu powyższych danych, zostaną one wprowadzone do Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bibliografia publikacji pracowników naukowych UR rejestruje dorobek naukowy pracowników Uczelni od roku 2001 (od roku zatrudnienia). Baza dostarcza również informacji bibliometrycznych będących podstawą do oceny parametrycznej jednostek uczelnianych.

Wejście do bazy

 


W związku z faktem nasilenia się działań tzw. fałszywych / drapieżnych czasopism, również wśród pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z ofert szybkiego publikowania w zagranicznych czasopismach naukowych o rzekomym wysokim IF.  Więcej informacji 

 


Informujemy, że uruchomienie programu pilotażowego publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier ze względów technicznych zostało przesunięte na koniec lipca 2019.
Dodatkowe informacje o programie w informatorze WBN: https://wbn.icm.edu.pl/licencje#elsevier_oa

Przypominamy także o możliwości publikowania w czasopismach czasopismach hybrydowych Springer. Informacja w informatorze WBN: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice

 


Zachęcamy wszystkich pracowników Uczelni do współpracy w zakresie polityki gromadzenia zbiorów i do dzielenia się z nami sugestiami dotyczącymi kupna książek (wydanych w Polsce) potrzebnych do pracy naukowo-dydaktycznej. Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia i podanie nam danych bibliograficznych książek, których brakuje w naszych zbiorach, a które są Państwu potrzebne w pracy. Postaramy się uwzględnić każde zamówienie.

Przejdź do formularza zamówienia

 


Zachęcamy Pracowników UR do wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej, która dzięki integracji oprogramowania, może również pełnić funkcję karty bibliotecznej. Więcej informacji 
 


Istnieje możliwość korzystania ze źródeł elektronicznych BUR także ze stanowisk komputerowych znajdujących się poza siecią UR (np. komputerów domowych). Więcej informacji