Informacje dla pracowników UR

-A A +A

Biblioteka UR wspólnie z Działem Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego tworzy bazę bibliograficzną rejestrującą dorobek naukowy pracowników Uczelni. Baza dostarcza również informacji bibliometrycznych będących podstawą do oceny parametrycznej jednostek uczelnianych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2015 Rektora UR z dnia 1.10.2015 r. w sprawie: gromadzenia i wprowadzania danych w Uniwersytecie Rzeszowskim do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, informujemy, że pracownicy naukowi zobowiązani są do bieżącego informowania osoby odpowiedzialnej w Jednostce za zbieranie danych o dorobku naukowym o swych publikacjach (artykuł w czasopiśmie naukowym, rozdział w monografii, monografia) w postaci skanu, zdjęcia lub odbitki kserograficznej publikacji: strona tytułowa (czasopisma, monografii) oraz pierwsza i ostatnia strona artykułu w czasopiśmie lub rozdziału w monografii. Należy dołączyć również informację o OPEN ACCESS (licencji, na której została opublikowana publikacja), afiliacji do jednej Jednostki UR, liczbie arkuszy wydawniczych, (w przypadku monografii i rozdziałów) oraz adresie www (jeśli publikacja opublikowana została w sposób elektroniczny).

Osoby odpowiedzialne w Jednostce za zbieranie danych będą przekazywać w trybie kwartalnym informacje o dorobku pracowników Jednostki do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki UR.

Po otrzymaniu powyższych danych, zostaną one wprowadzone do Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, a następnie zaimportowane do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej.

Bibliografia publikacji pracowników naukowych UR rejestruje dorobek naukowy pracowników Uczelni od roku 2001. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących zawartości i kompletności danych. 

Bibliografia publikacji pracowników UR dostępna jest w wersji on-line!

Wejście do bazy

 


W związku z faktem nasilenia się działań tzw. fałszywych / drapieżnych czasopism, również wśród pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, zalecamy szczególną ostrożność w korzystaniu z ofert szybkiego publikowania w zagranicznych czasopismach naukowych o rzekomym wysokim IF.  Więcej informacji 


Informujemy, że uruchomienie programu pilotażowego publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier ze względów technicznych zostało przesunięte na koniec lipca 2019.
Dodatkowe informacje o programie w informatorze WBN: https://wbn.icm.edu.pl/licencje#elsevier_oa

Przypominamy także o możliwości publikowania w czasopismach czasopismach hybrydowych Springer. Informacja w informatorze WBN: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice


Zachęcamy wszystkich pracowników Uczelni do współpracy w zakresie polityki gromadzenia zbiorów i do dzielenia się z nami sugestiami dotyczącymi kupna książek (wydanych w Polsce) potrzebnych do pracy naukowo-dydaktycznej. Prosimy o wypełnienie formularza zamówienia i podanie nam danych bibliograficznych książek, których brakuje w naszych zbiorach, a które są Państwu potrzebne w pracy. Postaramy się uwzględnić każde zamówienie.

Przejdź do formularza zamówienia


Zachęcamy Pracowników UR do wyrabiania Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej, która dzięki integracji oprogramowania, może również pełnić funkcję karty bibliotecznej. Więcej informacji 
 


Istnieje możliwość korzystania ze źródeł elektronicznych BUR także ze stanowisk komputerowych znajdujących się poza siecią UR (np. komputerów domowych). Więcej informacji