Bibliografia i bibliometria

-A A +A

 Dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

 • Expertus - bibliografia podmiotowa publikacji pełnoetatowych pracowników UR od roku 2001, opracowywana w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki UR. Baza rejestruje publikacje pracownika od roku jego zatrudnienia na Uczelni.
 • Repozytorium UR - cyfrowe archiwum rejestrujące dorobek naukowy i dydaktyczny środowiska akademickiego UR

 Cytowania - jak szukać

 Cytowania - pomocne informacje

 Ocena parametryczna jednostek naukowych

 Ranking czasopism naukowych

 • Thomson Reuters Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) - notuje czasopisma z różnych dziedzin nauki uwzględnione w bazach Thomson Reuters zamieszczonych na platformie Web of Science.
  ► Polskie czasopisma w Web of Science
 • Journal Citation Reports - interdyscyplinarna baza danych, tworzona przez Thomson Reuters, stanowi narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o Impact Factor oraz inne wskaźniki cytowań (IF za lata 2008-2016)
  IMPACT FACTOR 1992-2001 | 2002-2004 | 2005 | 2007
 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities) - lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH. Listy ERIH nie zawierają żadnych wskaźników, przedstawiają tylko jedną z trzech kategorii (INT1, INT2 lub NAT), do jakiej zaliczono dane czasopismo. Wyszukiwarka umożliwia znalezienie czasopisma według: ISSN, tytułu, dyscypliny. Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych.

 Jak pisać pracę naukową

 • Redagowanie pracy naukowej - Wirtualne Informatorium UE w Krakowie.
 • EndNote Web - narzędzie do zarządzania bibliografią załącznikową. Program funkcjonujący w trybie online. EndNote Web jest w pełni zintegrowany z pozostałymi produktami firmy Thomson Reuters i korzystanie z niego wymaga utworzenia własnego profilu na platformie Web of Science.

 Portale społecznościowe dla naukowców

 • ResearcherID - portal społecznościowy naukowców, badaczy, autorów publikacji. ResearcherID jest w pełni zintegrowany z pozostałymi produktami firmy Thomson Reuters i korzystanie z niego wymaga utworzenia własnego profilu na platformie Web of Science. 
  ► Więcej o ResearcherID
 • ResearchGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów.