Funkcję karty bibliotecznej pełni Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (wydawana zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 16/2014 z dnia 10.03.2014r.). Gorąco zachęcamy Pracowników UR do jej wyrabiania.

ELP umożliwia:
1) identyfikację pracownika na Uczelni,
2) dostęp do zasobów Biblioteki UR, zgodnie z Regulaminami,
3) wstęp do pomieszczeń zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
 

Wzór Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 

 

Legitymację wydaje Dział Spraw Osobywych UR na wniosek pracownika.

Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej należy zgłosić się do Punktu wyrabiania kart bibliotecznych, który znajduje się w Wypożyczalni, w celu jej aktywacji.
Godziny pracy punktu: poniedziałek-piątek: 8.00-18.00, sobota: 8.00-15.00.

Posiadanie aktywowanej Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej będzie niezbędne do korzystania z komputerowego katalogu OPAC.