Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych poprzez serwer PROXY przysługuje studentom studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz etatowym pracownikom Uczelni i umożliwia korzystanie z baz danych oraz czasopism i książek elektronicznych bezpośrednio ze strony domowej Biblioteki, także z komputerów spoza sieci UR (np. komputerów domowych).
 

Warunkiem otrzymania powyższego dostępu jest:

Na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca dane logowania i instrukcję konfiguracji przeglądarek internetowych (do pobrania są też starsze wersje instrukcji [tutaj jeszcze starsza], które wciąż mogą być pomocne przy konfiguracji starszych wersji przeglądarek) .


Logowanie odbywa się za pomocą numeru PESEL oraz nadanego hasła.


Uwaga! Po ponownej aktywacji konta bibliotecznego (np. po rozpoczęciu studiów II stopnia) należy zgłosić chęć dalszego korzystania z e-źródeł przez serwer PROXY do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872 13 78, inform [at] ur.edu.pl, GG: 1439932

 

Osoby mieszkające w domach studenckich przy ul. Cichej mają możliwość korzystania z baz danych bez konieczności uruchamiania zdalnego dostępu przez PROXY.


Regulamin zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez serwer PROXY

  1. Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych poprzez serwer PROXY przysługuje studentom studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz etatowym pracownikom Uczelni, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne.
  2. Aby otrzymać zdalny dostęp do źródeł elektronicznych należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie www Biblioteki. W celu aktywacji konta należy zgłosić się osobiście do Oddziału Informacji Naukowej.
  3. Przyznanego hasła dostępu nie można odstępować osobom trzecim. Nazwą użytkownika jest numer PESEL.
  4. Użytkownicy otrzymujący zdalny dostęp do źródeł elektronicznych zobowiązują się do korzystania z nich wyłącznie dla własnych potrzeb naukowych, edukacyjnych i poznawczych.
  5. Użytkownicy otrzymujący zdalny dostęp do źródeł elektronicznych zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych. Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
  6. Naruszenie warunków dostępu do źródeł elektronicznych wymienionych w pkt. 3-5 powoduje cofnięcie nadanych uprawnień.
     

Wszelkie uwagi dotyczące zdalnego dostępu do źródeł elektronicznych prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872 13 77, 17 872 13 78, inform [at] ur.edu.pl, GG: 1439932