Baza "Bibliografia publikacji o Uniwersytecie Rzeszowskim" zawiera opisy bibliograficzne publikacji z prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej dotyczące działalności naukowej i pozanaukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, jego pełnoetatowych pracowników (również emerytowanych) oraz studentów.

Rejestracji w bazie podlegają:

  • artykuły informacyjne, publicystyczne, poglądowe
  • wywiady,
  • felietony,
  • ogłoszenia,
  • nekrologi, kondolencje,
  • rankingi uczelni wyższych, w których uwzględniono UR.

Bibliografia udostępniania on-line w formie bazy danych uwzględnia piśmiennictwo od 2001 r. z następujących gazet regionalnych: Nowiny, Super Nowości, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita oraz Echo Rzeszowa.

Baza tworzona jest w Oddziale Informacji Naukowej BUR z autopsji. W Oddziale dostępna jest również prowadzona od 1963 r. Kronika wycinków prasowych o UR (wcześniej WSP), która stanowi podstawę do opracowywania ww. bazy.

Szczegóły dotyczące korzystania z bazy zawiera Instrukcja.

Baza aktualizowana jest na bieżąco.

Wszelkie uwagi dotyczące Bibliografii publikacji o Uniwersytecie Rzeszowskim prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej BUR.