Zasoby Pracowni Zbiorów Specjalnych to ponad 32 tys. jednostek inwentarzowych.

Najcenniejszy zbiór to książki wydane do 1800 r., wśród nich wybór kazań zawierający 22 utwory napisane przez najsławniejszych mówców i kaznodziejów: Szymon Wysocki (1593 r.), Piotr Skarga (1604 r.), Andrzej Grącki (1614 r.). Niezwykle cenne jest dzieło jezuity Jana Bottera Reality powszechne z 1609 r a także inne książki o szczególnej wartości: Marcina Kromera De origine et rebus gestis polonarum libri XXX wydane w Bazylei w 1555 r., i Constitucie Statua y przywileie, na walnych seymiech koronnych od roku pańskiego aż do roku 1625 uchwalone,czy Postilla Katholicka mniejsza... przez Iakuba Wuyka z 1596 r.

Pracownia posiada bogaty zbiór Sprawozdań Szkolnych wydawanych systematycznie przez gimnazja, szkoły realne, zawodowe i semianaria w Galicji. Stanowią one ważne dokumenty z dziejów średniego szkolnictwa galicyjskiego w drugiej połowie XIX i początku XX w.

Cały czas trwa proces digitalizacji sprawozdań szkolnych, które udostępniane są w wersji elektronicznej w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej.

 

W Pracowni Zbiorów Specjalnych została również usytuowana Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej organizowana wraz z Instytutem Filologii Polskiej UR. Celem Pracowni jest archiwizowanie i udostępnianie archiwaliów wybitnych poetów i pisarzy oraz naukowców – humanistów. Zasoby pozyskują pracownicy Instytutu Filologii Polskiej i w formie daru przekazują je Bibliotece UR.
 

Archiwa dostępne w Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej:

  • Archiwum Profesora Floriana Śmiei,
  • Archiwum Jana Darowskiego,
  • Fragment kolekcji Wita Tarnawskiego (Pamiętnik chłopca, t. 1, korespondencja Wita Tarnawskiego ze Stanisławem Vincenzem),
  • Fragment archiwum Wojciecha Gniatczyńskiego,
  • Kolekcja nagrań poezji i prozy twórców Podkarpacia (40 płyt CD).

Ponadto w zbiorach znajdują się:

  • Księgozbiór Stanisława i Marii Gliwów,
  • Księgozbiór Jadwigi i Adama Tomaszewskich.

Więcej informacji o Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Polskiej UR.

 

Pracownia Zbiorów Specjalnych (II piętro, w ramach Czytelni Humanistycznej) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00, w soboty 8.00-15.00.