regulaminy

-A A +A

Regulamin Medioteki Goethe-Institut

 1. Medioteka Goethe-Institut gromadzi materiały dydaktyczne do nauki języka niemieckiego.
 2. Z księgozbioru może korzystać każdy chętny, pod warunkiem zapisania się do Medioteki. W celu zapisania należy przedłożyć dokument tożsamości oraz zostawić numer kontaktowy.
 3. Księgozbiór Medioteki przeznaczony jest do korzystania na miejscu oraz do wypożyczania.
 4. Użytkownicy Czytelni mogą korzystać z samoobsługowego skanera, a także robić zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Regulamin Czytelni Muzycznej

 1. Czytelnia Muzyczna wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego i struktury Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
   
 2. W Czytelni Muzycznej można korzystać z:
  - księgozbioru,
  - czasopism,
  - zbiorów płyt (CD, analogowych), taśm,
  - nut.
   
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów Czytelni mają:
  - pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  - nauczyciele i uczniowe szkół muzycznych w Rzeszowie - wyłącznie na miejscu,

Regulamin Pracowni Zbiorów Specjalnych

 1. Z zasobów Pracowni Zbiorów Specjalnych może korzystać czytelnik, po okazaniu i pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.
 2. Księgozbiór Pracowni Zbiorów Specjalnych udostępniany jest wyłącznie na miejscu w czytelni i postanowienie to dotyczy następujących zbiorów: starych druków, druków XIX-wiecznych, reprintów, rękopisów, mikrofilmów, fotokopii, przeźroczy, grafik, zbiorów kartograficznych, dokumentów życia społecznego, norm, dokumentów na nośnikach elektronicznych, taśm magnetofonowych, rozpraw doktorskich.

Regulamin Pracowni Polonistycznej Pigonianum

 1. Ze zbiorów Pracowni Polonistycznej "Pigonianum" można korzystać wyłącznie na miejscu po okazaniu i pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza elektronicznej karty bibliotecznej.
 2. W Pracowni udostępnia się księgozbiór prof. Stanisława Pigonia oraz inne materiały związane z jego osobą (nadbitki, bibliografie, fotografie itp.).
 3. Czytelnik dokonuje wpisu do zeszytu odwiedzin.
 4. Zabrania się kserowania i skanowania udostępnionych materiałów bez pozwolenia dyżurnego bibliotekarza.

Regulamin Czytelni Czasopism

 1. Z zasobów Czytelni Czasopism może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu aktualnej karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub pracowniczej u dyżurnego bibliotekarza.
 2. W Czytelni Czasopism można korzystać:
 • z czasopism bieżących z danego roku,
 • ze zbioru czasopism archiwalnych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z książek zamówionych z Wypożyczalni,
 • z książek zamówionych poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.

  Regulamin Oddziału Informacji Naukowej

  1. Z zasobów Oddziału Informacji Naukowej może korzystać użytkownik po okazaniu dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.
  2. W Oddziale Informacji Naukowej można korzystać:
  • z księgozbioru oznaczonego w katalogu adnotacją „inf.” przy sygnaturze,
  • z komputerowych baz danych,
  • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
  • z zasobów Internetu,
  • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
  • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do czytelni Informacji Naukowej.

  Regulamin Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych

  1. Z zasobów Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.
  2. W Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych można korzystać:
  • z księgozbioru oznaczonego w katalogu głównym adnotacją przy sygnaturze: "II cz" (wolny dostęp do półek)
  • z zasobów Internetu,
  • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
  • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych.

  Strony