wolny dostęp w Internecie

Baza rejestruje artykuły z polskich i zagranicznych czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu sportu, rehabilitacji, kultury fizycznej oraz nauk pokrewnych dostępnych w Bibliotece Głównej AWF w Poznaniu. Zakres czasowy: od 1990 r.