Web of Science

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Bazy bibliograficzno-abstraktowe firmy Thomson Reuters dostępne w ramach ogólnopolskiej licencji krajowej. Bazy służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Na platformie dostępnych jest kilka baz danych, które można przeszukiwać razem lub oddzielnie.
W skład pakietu wchodzą:
- Science Citation Index Expanded (SCIE)
- Social Sciences Citation Index (SSCI)
- Art & Humanities Citation Index (AHCI)
- Conference Proceedings Citation Index - Science(CPCI-S)
- Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Poprzez platformę Web of Science dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Online (zobacz przewodnik ) i Researcher ID.
Prezentacje i szkolenia online
Strona informacyjna dla użytkowników Web of Science w Polsce