wolny dostęp w Internecie

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - RCIN powstało w 2010 roku w wyniku oddolnej inicjatywy instytutów. Jego misją jest ucyfrowienie i jak najszersze upowszechnianie, a także zapewnienie stałego dostępu oraz długoterminowa cyfrowa archiwizacja zasobów nauki, w szczególności piśmiennictwa oraz obiektów i danych naukowych, pochodzących zarówno ze zbiorów bibliotek Partnerów jaki i będących wynikami badań i prac aplikacyjnych prowadzonych w Instytutach tworzących RCIN.