Edukacja

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

EDUKACJA jest wspólną bazą dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy. Baza rejestruje artykuły z czasopism oraz rozdziały z książek. Zakres czasowy: od 1980 r.