SIGŻ

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

Baza  obejmuje zagadnienia gospodarki żywnościowej w Polsce. Tworzona jest przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią placówki naukowe.  Swoim zakresem tematycznym obejmuje problematykę rolnictwa, leśnej gospodarki niedrzewnej oraz przemysłu spożywczego. Zawiera opisy  bibliograficzne i abstrakty z ok. 270 tytułów czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów konferencyjnych, książek i aktów prawnych. Roczny przyrost bazy ok. 7 tys. opisów.