SIBROL

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

System Informacji o Badaniach Rolniczych SIBROL powstał na mocy międzyresortowego porozumienia zawartego w 1994 r. Istotnym elementem systemu była i jest baza danych tworzona przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.) oraz placówki naukowe II Wydziału PAN i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
SIBROL jest systemem rozproszonym tworzonym obecnie przez 18 instytucji naukowych. W bazie gromadzone są informacje o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny rolnictwa. Baza SIBROL jest aktualizowana raz w roku po zakończeniu rozliczeń zadań realizowanych przez instytucje naukowe w poprzednim roku.