BazEkon-Cytowania

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

CYTOWANIA w BazEkon to program bibliometryczny typu Publish or Perish, który przetwarza przypisy literaturowe artykułów, zarejestrowanych w BazEkon. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów i czasopism. Autorami programu są informatycy Biblioteki Głównej UEK.
Program działa wyłącznie na przypisach opracowanych (zindeksowanych). W główce programu podawana jest zatem codziennie aktualizowana informacja, na jakiej części całego zbioru przypisów opierają się wyniki programu. Jednocześnie na ekranie każdego wyniku dajemy możliwość sprawdzenia liczby wystąpień frazy (nazwiska autora lub czasopisma) w cytowaniach nieopracowanych. Daje to możliwość autorom i wydawcom czasopism samodzielnego obliczania poszukiwanych wskaźników.
Wskaźniki obliczane przez program CYTOWANIA w BazEkon podawane są w dwóch podstawowych przekrojach: z autocytowaniami i bez autocytowań, przy czym są to zawsze autocytowania autora (zgodnie z obserwowaną praktyką nie eliminujemy cytowań z artykułów z danego czasopisma do tego samego czasopisma). Dodatkowo dla autorów można użyć opcji cytowań tylko z czasopism. Wyniki takiego zapytania są wówczas porównywalne co do metody z wynikami podawanymi w bazach WoS i Scopus.