Wiley Online Library

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1410 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria. Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa Wiley obejmuje także 2449 książek elektronicznych.