Springer

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Springer - dostęp przez serwer ICM (Infona)
Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism z zakresu następujących dziedzin wiedzy: nauki rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku, informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne, sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i in.
Program Springer Open Choice jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwia autorom wybór zasady publikacji - tradycyjnej lub Open Access.