Edukator

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

"Edukator" to bibliograficzna baza danych tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersyetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza rejestruje książki, fragmenty książek, artykuły z czasopism, recenzje książek, recenzje w czasopismach z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa, a znajdujących się w zbiorach Biblioteki (Edukator tworzony jest tylko w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).