Science Direct

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.
Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Od połowy roku 2015 w ramach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki Elsevier. Szczegółowe informacje oraz listy czasopism i książek elektronicznych dostępne są na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki: http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#elsevier