wolny dostęp w Internecie

Na stronie Biblioteki Wirtualnej Nauki Kolekcji Nauk Przyrodniczych dostępne są artykuły z następujących polskich czasopism naukowych: Acta Biochimica Polonica, Acta Physica Polonica A, Kosmos, Acta Clinica.