LEX

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Kompleksowa baza prawnicza zawierająca metryki aktów prawnych opublikowanych w Dz.U. i M.P., aktów prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych, aktów opublikowanych w wybranych dziennikach urzędowych oraz projektów ustaw.
Zawiera również bogatą kolekcję pełnotekstowych monografii. Aby skorzystać z wybranej książki należy w Bazie Wiedzy wybrać Wykładnię, a następnie Monografie.