Nature

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisujące odkrycia i najnowsze badania z nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych.