Legalis

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Legalis jest obszerną i kompleksową bazą prawa polskiego, przygotowaną przez Wydawnictwo C.H. Beck. Zawiera pełne teksty ujednoliconych aktów prawnych z zachowaniem wszystkich wersji czasowych, umożliwiając ich porównywanie w sposób intuicyjny.

Zawiera również bogatą kolekcję pełnotekstowych monografii akty prawne, orzecznictwo, wzory pism i umów, informator wraz z aktualnościami oraz Polską Bibliografię Prawniczą PAN.