MathSciNet

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Baza danych tworzona przez American Mathematical Society, zawiera recenzje, streszczenia i informacje bibliograficzne o publikacjach z zakresu matematyki.
Zakres tematyczny -  matematyka, statystyka, inżynieria, fizyka matematyczna,  informatyka
Zakres chronologiczny: od 1864 r.